Information Corona

Vi har högre tryck än någonsin i vår verksamhet. Vi som arbetar i livsmedelsbranschen spelar en mycket viktig roll och det jobb du och dina kollegor gör är avgörande för att hålla butiker och lager igång.

Vi vill förtydliga hur vi ser på hur vi arbetar i den situation samhället befinner sig i just nu.

Vi rekommenderar alla att:

-Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

• Följa direktiv och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, t ex för hur man undviker smitta.

• Jobba om vi är symptomfria.

• Stanna hemma vid förkylningssymptom.

• Tvätta händerna extra ofta med tvål och varmt vatten.

Grundregeln gäller: om vi inte har några symptom så arbetar vi, om vi har förkylningssymptom eller är sjuka så stannar vi hemma.

Frågor och svar.

Hur kan jag skydda mig från att bli smittad?

Det du kan göra är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bland annat att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

Vad gör jag om jag blir förkyld eller får influensaliknande symptom?

Det är viktigt att du stannar hemma vid symptom på sjukdom; förkylningssymptom, hosta, feber eller luftvägssymptom. Det är det bästa sättet att bli frisk samt att minska smittspridning på arbetsplatsen.

Vad ska jag göra om jag har varit i kontakt med någon som är smittad?

Följ de rekommendationer som du får från vården. Om de rekommenderar att du ska stanna hemma trots att du inte är sjuk så ska du stanna hemma och ansöka om smittskyddspenning. Om du inte blir rekommenderad av vården att stanna hemma så kan du gå till jobbet om du är symptomfri.

Om du däremot har symptom på sjukdom; förkylningssymptom, hosta eller feber så ska du stanna hemma och sjukskriva dig. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Om någon i min familj eller jag själv ingår i en riskgrupp (t ex annan underliggande sjukdom), vad gäller då?

Rådgör med en läkare. Om vården ger dig rådet att sjukskriva dig så följ den rekommendationen.