Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet

Lexman har tecknat avtal med Myscore. Tanken är att vi ska använda det systemet för att kvalitetssäkra alla våra uppdrag.
Genom att skapa kundbaserade kontrollmallar i systemet så kommer vi att kunna säkerhetställa kvalitén ute på arbetsplatsen genom att ha olika kontrollfrågor och besiktningspunkter.
Det kommer att göra oss bättre vi själva får bättre inblick på hur vårt arbete utförs. Och så tror vi att våra kunder kommer att uppskatta regelbundna uppföljningar med ordentliga protokoll.

Det här är ett verktyg som vi främst kommer att använda när vi går uppföljningsronder på våra städuppdrag. Men även till våra E-Handel kunder och livsmedelsbutiker.

Våra kunder kommer att få ta del av rapporten som skapas i samband med kontrollen som dom själva kan läsa igenom och spara.