Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook

Lexmans Facebooksida är nu igång. Facebook kommer vi att använda för att annonsera våra jobbannonser på. Vi kommer även att skriva nyheter och aktuell information på vår sida. In och följ oss! 🙂

Länk till vår Facebook